за Христос

Битие 4   

1 Каин и Авел
Адам позна жена си Ева; и тя зачена и роди Каин; и каза: С помощта на Господ придобих човек.
2 Роди още и брат му Авел. Авел пасеше стадо, а Каин беше земеделец.
3 И след време Каин принесе от земните плодове принос на Господа.
4 Така също и Авел принесе от първородните на стадото си и от тлъстината му. И Господ погледна благосклонно към Авел и приноса му,
5 а към Каин и приноса му не погледна така. Затова Каин се огорчи твърде много и лицето му се помрачи.
6 И Господ каза на Каин: Защо си се разсърдил? И защо е помрачено лицето ти?
7 Ако правиш добро, няма ли да бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи пред вратата и се стреми към тебе; но ти трябва да го покориш.
8 Каин каза това на брат си Авел. И когато бяха на полето, Каин застана против брат си Авел и го уби.
9 И Господ каза на Каин: Къде е брат ти Авел? А той отговори: Не зная; пазач ли съм аз на брат си?
10 И Бог каза: Какво си направил? Гласът на братовата ти кръв вика към Мене от земята.
11 И сега, проклет си от земята, която отвори устата си да приеме кръвта на брат ти от твоята ръка.
12 Когато работиш земята, тя няма вече да ти дава силата си; беглец и скитник ще бъдеш на земята.
13 А Каин каза на Господа: Наказанието ми е толкова тежко, че не мога да го понеса.
14 Ето, днес ме гониш от лицето на тази земя; ще бъда скрит от Твоето лице и ще бъда бежанец и скитник по земята; и така всеки, който ме намери, ще ме убие.
15 А Господ му отговори: Затова, който убие Каин, на него ще бъде отмъстено седмократно. И Господ определи белег за Каин, за да не го убива никой, който го намери.
16 Тогава Каин излезе от Господнето присъствие и се засели в земята Нод, на изток от Едем.
17 Потомството на Каин и Сит
И Каин позна жена си, която зачена и роди Енох: и Каин съгради град и нарече града Енох, по името на сина си.
18 И на Енох се роди Ирад; а от Ирад се роди Мехуяил; от Мехуяил се роди Метусаил; и от Метусаил се роди Ламех.
19 Ламех си взе две жени; името на едната беше Ада, а името на другата Села.
20 Ада роди Явал; той беше родоначалник на онези, които живеят в шатри и имат добитък.
21 Името пък на брат му беше Ювал; той беше родоначалник на всички, които свирят с арфа и кавал.
22 Така и Села роди Тувал-Каин, ковач на всякакъв вид медно и желязно сечиво; а сестра на Тувал-Каин беше Наама.
23 И Ламех каза на жените си:
Адо и Село, чуйте гласа ми,
жени Ламехови, слушайте думите ми,
понеже мъж убих затова, че ме нарани.
Да! Юноша - затова, че ме смаза.
24 Ако на Каин се отмъсти седмократно,
то на Ламех ще се отмъсти седемдесет и седемкратно.
25 И Адам пак позна жена си и тя роди син, когото наименува Сит, защото, казваше тя, Бог ми определи друга рожба вместо Авел, тъй като Каин го уби.
26 Също и на Сит се роди син, когото наименува Енос. Тогава хората започнаха да призовават Господнето име.
Битие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50