за Христос

Ще поставя и вражда между теб и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.

Слушай Битие 3:15
Битие 3:15

Препратки:

Други преводи на Битие 3:15: