за Христос

А Израел обичаше Йосиф повече от всичките си деца, защото беше син на старостта му, и му беше направил шарена дрешка.

Слушай Битие 37:3
Битие 37:3

Препратки:

Други преводи на Битие 37:3: