за Христос

Ето имената на произлезлите от Исав първенци според семействата им, според местата им, според имената им: главатар Тамна, главатар Алва, главатар Етет,

Слушай Битие 36:40
Битие 36:40

Препратки:

Други преводи на Битие 36:40:

Ето имената на князете, произлезли от Исав, според родовете им, според местата им, според имената им: княз Тамна, княз Алва, княз Етет,
/Верен 2002/
Ето имената на произлезлите от Исав първенци, според семействата им, според местата им, според имената им: главатар Тамна, главатар Алва, главатар Етет,
/Библейско общество 2000/
Ето имената на произлезлите от Исава първенци, според семействата им, според местата им, според имената им: главатар Тамна, главатар Алва, главатар Етет,
/Протестантски 1940/
Тия са имената на Исавовите главатари, според племената им, според местата им, според имената им (според народите им): главатар Тимна, главатар Алва, главатар Иетет,
/Православен/
И тези са имената на Исавовите князове според племената им, според местата им , според имената им : княз Тамна, княз Алва, княз Иетет,
/Цариградски/
And these are the names of the dukes that came of Esau, according to their families, after their places, by their names; duke Timnah, duke Alvah, duke Jetheth,
/KJV/