за Христос

Смърт и погребение на Исаак
После Яков дойде при баща си Исаак в Мамврий, в Кириат-Арва (който е Хеврон), където Авраам и Исаак бяха престоели.

Слушай Битие 35:27
Битие 35:27

Препратки:

Други преводи на Битие 35:27: