за Христос

и синовете от Лиината слугиня Зелфа: Гад и Асир. Тези са Якововите синове, които му се родиха в Падан-арам.

Слушай Битие 35:26
Битие 35:26

Препратки:

Други преводи на Битие 35:26: