за Христос

И когато Израел живееше в онази земя, Рувим отиде и лежа с наложницата на баща си Вала, и Израел научи за това.
А Якововите синове бяха дванадесет души;

Слушай Битие 35:22
Битие 35:22

Препратки:

Други преводи на Битие 35:22:

И когато Израил живееше в онази земя, Рувим отиде и лежа с Вала, наложницата на баща си. И Израил научи за това.А синовете на Яков бяха дванадесет:
/Верен 2002/
И когато Израел живееше в онази земя, Рувим отиде и лежа с наложницата на баща си Вала, и Израел научи за това.
А Якововите синове бяха дванадесет души;
/Библейско общество 2000/
И когато Израил живееше в оная земя, Рувим отиде и лежа с наложницата на баща си Вала; и Израил се научи за това.
А Якововите синове бяха дванадесет души:
/Протестантски 1940/
Когато живееше Израил в оная страна, Рувим отиде и спа с Вала, наложницата на баща си (Иакова). Израил чу (и прие това с огорчение). А Иаков имаше дванайсет сина.
/Православен/
И когато живееше Израил в оназ земя, отиде Рувим и лежа с Вала наложницата на отца си; и чу това Израил. А бяха Якововите синове дванадесет:
/Цариградски/
And it came to pass, when Israel dwelt in that land, that Reuben went and lay with Bilhah his father's concubine: and Israel heard it. Now the sons of Jacob were twelve:
/KJV/