за Христос

Битие 35   

1 Бог благославя Яков във Ветил
След това Бог каза на Яков: Стани, иди във Ветил и живей там; и там издигни жертвеник на Бога, Който ти се яви, когато бягаше от лицето на брат си Исав.
2 Тогава Яков каза на домашните си и на всички, които бяха с него: Махнете чуждите богове, които са между вас, очистете се и променете дрехите си;
3 и да станем да отидем във Ветил и там ще издигна жертвеник на Бога, Който ме послуша в деня на бедствието ми и беше с мене в пътя, по който ходих.
4 И така, те дадоха на Яков всички чужди идоли, които бяха в ръцете им, и обиците, които бяха на ушите им; и Яков ги скри под дъба, който беше при Сихем.
5 След това си тръгнаха; и хората от околните градове се изпълниха с ужас от Бога, така че не преследваха Якововите синове.
6 И така, Яков дойде в Луз (който е Ветил), в Ханаанската земя, той и целият народ, който беше с него.
7 И там издигна жертвеник и нарече мястото Ел-Ветил, защото, когато бягаше от лицето на брат си, там му се яви Бог.
8 По това време умря Девора, бавачката на Ревека, и я погребаха под дъба, по-долу от Ветил; затова бе наречен Дъб на плача.
9 И Бог пак се яви на Яков след завръщането му от Падан-арам и го благослови.
10 Бог му каза: Името ти наистина е Яков; но няма да се наричаш вече Яков, а Израел ще ти бъде името. И го наименува Израел.
11 Бог му каза още: Аз съм Бог Всемогъщий; плоди се и се размножавай. Народ, даже редица народи ще произлязат от теб и царе ще излязат от чреслата ти;
12 и земята, която дадох на Авраам и Исаак, на тебе ще я дам; и на потомството ти след тебе ще дам земята.
13 Тогава Бог се възнесе от него, от мястото, където му говори.
14 И Яков издигна стълб на мястото, където му говори, каменен стълб; и принесе възлияние на него и го поля с масло.
15 Яков нарече мястото, където Бог говори с него, Ветил.
16 Раждането на Вениамин и смъртта на Рахил
След това тръгнаха от Ветил; а като стигнаха близо до Ефрат, Рахил роди и много се мъчеше при раждането си.
17 А като се мъчеше да роди, бабата й каза: Не бой се, защото имаш още един син.
18 А като предаваше душа (защото умря), Рахил го наименува Венони, а баща му го наименува Вениамин.
19 Така Рахил умря и я погребаха край пътя за Ефрат (който е Витлеем).
20 И над гроба й Яков издигна стълб; той е и до днес стълб на гроба на Рахил.
21 След това Израел тръгна и разпъна шатрата си оттатък Мигдал-едер.
22 И когато Израел живееше в онази земя, Рувим отиде и лежа с наложницата на баща си Вала, и Израел научи за това.
А Якововите синове бяха дванадесет души;
23 синовете на Лия: Рувим, Якововият първороден, Симеон, Левий, Юда, Исахар и Завулон;
24 синовете от Рахил: Йосиф и Вениамин;
25 а синовете на Рахилината слугиня Вала: Дан и Нефталим;
26 и синовете от Лиината слугиня Зелфа: Гад и Асир. Тези са Якововите синове, които му се родиха в Падан-арам.
27 Смърт и погребение на Исаак
После Яков дойде при баща си Исаак в Мамврий, в Кириат-Арва (който е Хеврон), където Авраам и Исаак бяха престоели.
28 И дните на Исаак станаха сто и осемдесет години.
29 И Исаак, като издъхна, умря стар и сит от дни, прибра се при народа си; и синовете му Исав и Яков го погребаха.
Битие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50