за Христос

И Яков нарече мястото Фануил, защото си казваше: Видях Бога лице с лице и животът ми беше опазен.

Слушай Битие 32:30
Битие 32:30

Препратки:

Други преводи на Битие 32:30: