за Христос

и Масфа, защото Лаван казваше: Господ да бди между мене и тебе, когато сме далеч един от друг.

Слушай Битие 31:49
Битие 31:49

Препратки:

Други преводи на Битие 31:49: