за Христос

А Господ каза на Яков: Върни се в отечеството си и в рода си и Аз ще бъда с тебе.

Слушай Битие 31:3
Битие 31:3

Препратки:

Други преводи на Битие 31:3: