за Христос

Тогава Лия каза: Честита съм, защото честита ще ме нарекат жените; затова го наименува Асир.

Слушай Битие 30:13
Битие 30:13

Препратки:

Други преводи на Битие 30:13: