за Христос

И Господ Бог създаде човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа.

Слушай Битие 2:7
Битие 2:7

Препратки:

Други преводи на Битие 2:7: