за Христос

А човекът каза: Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарече Жена, защото беше взета от Мъжа.

Слушай Битие 2:23
Битие 2:23

Препратки:

Други преводи на Битие 2:23: