за Христос

Битие 26:6-33   

6 Затова Исаак се настани в Герар.
7 И местните жители го запитаха за жена му; а той каза: Сестра ми е. Защото се боеше да каже: Жена ми е, като си казваше: Да не би местните жители да ме убият заради Ревека; понеже тя беше красива на вид.
8 А след като беше преседял там дълго време, филистимският цар Авимелех, като погледна от прозореца, видя, че Исаак играеше с жена си Ревека.
9 Тогава Авимелех повика Исаак и каза: Ето, тя наистина ти е жена; а защо ти каза: Сестра ми е? Исаак му отговори: Защото си казах: Да не би да бъда убит заради нея.
10 И Авимелех каза: Какво си сторил с нас? Лесно можеше някой от народа да лежи с жена ти и ти щеше да ни навлечеш грях.
11 Затова Авимелех заповяда на целия народ: Който докачи този човек или жена му, непременно ще бъде умъртвен.
12 И Исаак пося в онази земя и събра през същото лято стократно; и Господ го благослови.
13 Човекът се възвеличаваше и продължаваше да става велик, докато стана много велик.
14 Той придоби овце, придоби и говеда и много слуги; а филистимците му завиждаха.
15 И филистимците затрупаха и напълниха с пръст всички кладенци, които бащините му слуги бяха изкопали в дните на баща му Авраам.
16 Тогава Авимелех каза на Исаак: Иди си от нас, защото си станал много по-силен от нас.
17 Затова Исаак си отиде оттам, разпъна шатрите си в Герарската долина и там живееше.
18 А Исаак изкопа отново водните кладенци, които бяха изкопани в дните на баща му Авраам (защото филистимците ги бяха затрупали след Авраамовата смърт), и ги нарече по имената, с които баща му ги беше нарекъл.
19 И Исааковите слуги копаха в долината и намериха там кладенец с течаща вода.
20 Но Герарските говедари се караха с Исааковите говедари, като казваха: Водата е наша. Затова Исаак нарече кладенеца Есен, понеже се караха за него.
21 После изкопаха друг кладенец, но и за него се караха; затова го нарече Ситна.
22 Тогава той се премести оттам и изкопа друг кладенец, и за него не се караха; и го нарече Роовот, като казваше: Защото сега Господ ни даде просторно място и ние ще се наплодим в тази земя.
23 Оттам отиде във Вирсавее.
24 Господ му се яви през същата нощ и каза: Аз съм Бог на баща ти Авраам; не бой се, защото Аз съм с тебе, ще те благословя и ще умножа твоето потомство заради слугата Ми Авраам.
25 И той издигна там жертвеник и призова Господнето Име; разпъна и шатрата си там и там Исааковите слуги изкопаха кладенец.
26 Тогава Авимелех отиде при него от Герар с приятеля си Оховат и военачалника си Фихол.
27 И Исаак им каза: Защо сте дошли при мене, като ме мразите и ме изпъдихте измежду вас?
28 А те отговориха: Видяхме явно, че Господ е с теб, и си казахме: Нека се положи клетва между нас, между нас и теб, и нека сключим договор с тебе,
29 че няма да ни сториш зло, както и ние не те докачихме, и както само добро ти правихме и те изпратихме с мир. Сега виждаме, че ти си благословеният от Господа.
30 Тогава Исаак им даде угощение и те ядоха и пиха.
31 На сутринта станаха рано и се заклеха един за друг; после Исаак ги изпрати и те си отидоха от него с мир.
32 И в същия ден Исааковите слуги дойдоха и му известиха за кладенеца, който бяха изкопали, и му казаха: Намерихме вода.
33 Той го нарече Савее; от това името на града е Вирсавее до днес.
Битие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50