за Христос

Затова Авимелех заповяда на целия народ: Който докачи този човек или жена му, непременно ще бъде умъртвен.

Слушай Битие 26:11
Битие 26:11

Препратки:

Други преводи на Битие 26:11: