за Христос

И Исаак се молеше на Господа за жена си, защото беше бездетна; Господ го послуша и жена му Ревека зачена.

Слушай Битие 25:21
Битие 25:21

Препратки:

Други преводи на Битие 25:21: