за Христос

Битие 25:19-28   

19 Исаак и Яков
(25:19-36:43)
Раждането на Яков и Исав

Ето и потомството на Авраамовия син Исаак; Авраам роди Исаак,
20 а Исаак беше на четиридесет години, когато взе за жена Ревека, дъщеря на сириеца Ватуил от Падан-арам и сестра на сириеца Лаван.
21 И Исаак се молеше на Господа за жена си, защото беше бездетна; Господ го послуша и жена му Ревека зачена.
22 А децата се блъскаха едно друго вътре в нея; и тя каза: Ако е така, защо да живея? И отиде да се допита до Господа.
23 А Господ й каза:
Два народа са в утробата ти
и две племена ще се разделят от корема ти.
Едното племе ще бъде по-силно от другото;
и по-големият ще слугува на по-малкия.
24 И когато се изпълни времето й да роди, ето, в утробата й имаше близнаци.
25 Първият излезе червен, цял космат, като кожена дреха; и го наименуваха Исав.
26 После излезе брат му, държейки с ръката си петата на Исав; затова бе наречен Яков. А Исаак беше на шестдесет години, когато тя ги роди.
27 И като пораснаха децата, Исав стана изкусен ловец, полски човек; а Яков беше тих човек и живееше в шатрите.
28 Исаак обичаше Исав, защото ядеше от лова му; а Ревека обичаше Яков.
Битие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50