за Христос

А потомците му се заселиха в земите от Евил до Сур, който е срещу Египет, като се отива към Асирия; Исмаил се засели независим от всичките си братя.

Слушай Битие 25:18
Битие 25:18

Препратки:

Други преводи на Битие 25:18:

А потомците му се населиха в земите от Евила до Сур, който е срещу Египет, като се отива към Асирия. Така Исмаил се засели пред лицето на всичките си братя.
/Верен 2002/
А потомците му се заселиха в земите от Евил до Сур, който е срещу Египет, като се отива към Асирия; Исмаил се засели независим от всичките си братя.
/Библейско общество 2000/
А потомците му се населиха в земите от Евила до Сур, който е срещу Египет, като се отива към Асирия; Исмаил се засели независим от всичките си братя.
/Протестантски 1940/
И неговите синове живееха от Хавила до Сур, който е пред Египет, като се отива към Асирия. Те се заселиха насрещу всичките си братя.
/Православен/
А потомците му се населиха от Евила до Сур, който е срещу Египет като отхожда някой към Асирия: Исмаил се насели пред всичките си братя.
/Цариградски/
And they dwelt from Havilah unto Shur, that is before Egypt, as thou goest toward Assyria: and he died in the presence of all his brethren.
/KJV/