за Христос

Битие 25   

1 Авраамовото потомство от Хетура
А Авраам взе и друга жена на име Хетура.
2 Тя му роди Земран, Йоксан, Мадан, Медиам, Есвок и Шуах.
3 И Йоксан роди Сава и Дедан; а синове на Дедан бяха Асурим, Латусиим и Лаомим.
4 А синовете на Мадиам бяха Гефа, Ефер, Енох, Авида и Елдага; всички тези бяха потомци на Хетура.
5 Но Авраам даде целия си имот на Исаак.
6 А на синовете на наложниците си Авраам даде подаръци и докато беше още жив, ги изпрати към изток, в източната земя, далеч от сина си Исаак.
7 Смърт и погребение на Авраам
Числото на годините на живота на Авраам, колкото живя, беше сто седемдесет и пет години.
8 И Авраам издъхна, като умря в честита старост, стар и сит от дни; и се прибра при народа си.
9 А синовете му Исаак и Исмаил го погребаха в пещерата Махпелах, в нивата на Ефрон, син на Саар, хета, която е срещу Мамврий,
10 нивата, която Авраам купи от хетите; там беше погребан Авраам, също и жена му Сара.
11 А след смъртта на Авраам Бог благослови сина му Исаак; а Исаак живееше при Вир-лахай-рои.
12 Родословие на Исмаил
Ето потомството на Авраамовия син Исмаил, когото египтянката Агар, слугинята на Сара, роди на Авраам;
13 и ето имената на Исмаиловите синове, имената им според родовете им: Исмаиловият първороден - Навайот, после Кидар, Адвеил, Мавсам.
14 Масма, Дума, Маса,
15 Адад, Тема, Етур, Нафис и Кедиа.
16 Тези са Исмаиловите синове, тези са имената им според колибите им и според оградените им села: дванадесет племеначалници според племената им.
17 И ето годините на Исмаиловия живот - сто тридесет и седем; и като издъхна, умря и се прибра при народа си.
18 А потомците му се заселиха в земите от Евил до Сур, който е срещу Египет, като се отива към Асирия; Исмаил се засели независим от всичките си братя.
19 Исаак и Яков
(25:19-36:43)
Раждането на Яков и Исав

Ето и потомството на Авраамовия син Исаак; Авраам роди Исаак,
20 а Исаак беше на четиридесет години, когато взе за жена Ревека, дъщеря на сириеца Ватуил от Падан-арам и сестра на сириеца Лаван.
21 И Исаак се молеше на Господа за жена си, защото беше бездетна; Господ го послуша и жена му Ревека зачена.
22 А децата се блъскаха едно друго вътре в нея; и тя каза: Ако е така, защо да живея? И отиде да се допита до Господа.
23 А Господ й каза:
Два народа са в утробата ти
и две племена ще се разделят от корема ти.
Едното племе ще бъде по-силно от другото;
и по-големият ще слугува на по-малкия.
24 И когато се изпълни времето й да роди, ето, в утробата й имаше близнаци.
25 Първият излезе червен, цял космат, като кожена дреха; и го наименуваха Исав.
26 После излезе брат му, държейки с ръката си петата на Исав; затова бе наречен Яков. А Исаак беше на шестдесет години, когато тя ги роди.
27 И като пораснаха децата, Исав стана изкусен ловец, полски човек; а Яков беше тих човек и живееше в шатрите.
28 Исаак обичаше Исав, защото ядеше от лова му; а Ревека обичаше Яков.
29 Исав продава първородството си
Един ден Яков си вареше вариво, а Исав дойде от полето изнемощял;
30 и Исав каза на Яков: Я ми дай да ям от червеното, това червено вариво, защото съм изнемощял (затова той бе наречен Едом).
31 Яков отвърна: Най-напред ми продай първородството си.
32 А Исав каза: Виж, аз съм на умиране; за какво ми е това първородство?
33 И Яков каза: Най-напред ми се закълни. И той му се закле и продаде първородството си на Яков.
34 Тогава Яков даде на Исав хляб и вариво от леща; и той яде и пи, и стана, и си отиде. Така Исав презря първородството си.
Битие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50