за Христос

в твоето потомство ще се благословят всички народи на земята, защото си послушал гласа Ми.

Слушай Битие 22:18
Битие 22:18

Препратки:

Други преводи на Битие 22:18: