за Христос

Тогава Авраам посади дъбрава във Вирсавее и там призова името на Йехова, Вечния Бог.

Слушай Битие 21:33
Битие 21:33

Препратки:

Други преводи на Битие 21:33: