за Христос

Начало на света и човечеството
(1:1-11:32)
Сътворението

В началото Бог сътвори небето и земята.

Слушай Битие 1:1
Битие 1:1

Препратки:

Други преводи на Битие 1:1: