за Христос

Битие 16   

1 Раждането на Исмаил
А Сарая, жената на Аврам, не му раждаше деца; но като имаше слугиня, египтянка, на име Агар,
2 Сарая каза на Аврам: Виж сега, Господ не ми дава да раждам; моля ти се, влез при слугинята ми; може би ще придобия дете чрез нея. И Аврам послуша това, което каза Сарая.
3 И така, след като Аврам беше преживял десет години в Ханаанската земя, Сарая, Аврамовата жена, взе слугинята си Агар, египтянката, и я даде на мъжа си Аврам да му бъде жена.
4 И той влезе при Агар и тя зачена; и като видя, че зачена, тя започна да презира господарката.
5 Тогава Сарая каза на Аврам: Заради тебе ми дойде тази обида. Дадох слугинята си в твоите обятия; а като видя, че зачена, започна да ме презира. Господ нека съди между мен и теб.
6 А Аврам отговори на Сарая: Ето, слугинята ти е на твое разположение; направи с нея, както намериш за добре. И така, Сарая се отнасяше зле с нея, така че Агар избяга от нея.
7 Но ангел Господен я намери при един воден извор в пустинята, при извора на пътя за Сур,
8 и каза: Агар, слугиньо на Сарая, откъде идваш и къде отиваш? А тя отвърна: Бягам от лицето на господарката си Сарая.
9 А ангелът Господен й каза: Върни се при господарката си и се покори под властта й.
10 Ангелът Господен й каза още: Ще увелича потомството ти дотолкова, че да не може да се изброи поради своето множество.
11 После ангелът Господен й каза: Ето, ти си заченала и ще родиш син; да му дадеш име Исмаил, защото Господ те чу в скръбта ти.
12 Той ще бъде между хората като див осел; ще вдига ръката си против всеки и всеки ще вдига ръката си против него; и той ще живее независим от всичките си братя.
13 Тогава Агар даде на Господа, Който й говореше, това име: Ти си Бог, Който вижда; защото каза: Нали аз видях тук Онзи, Който ме вижда?
14 Затова този кладенец бе наречен Вир-лахай-рои; ето, той е между Кадис и Варад.
15 И Агар роди син на Аврам, който наименува сина си, роден от нея, Исмаил.
16 А Аврам беше на осемдесет и шест години, когато Агар му роди Исмаил.
Битие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50