за Христос

А Аврам отвърна: Господи Йехова, какво ще ми дадеш, като аз си отивам бездетен и този Елиезер от Дамаск ще притежава дома ми?

Слушай Битие 15:2
Битие 15:2

Препратки:

Други преводи на Битие 15:2: