за Христос

Битие 13   

1 Раздяла на Аврам и Лот
Така Аврам излезе от Египет, той, жена му и всичко, което имаше, заедно с Лот, и замина към южната страна.
2 Аврам беше много богат с добитък, сребро и злато.
3 И от южната страна той се придвижи постепенно до Ветил, до мястото, където отначало беше поставена шатрата му между Ветил и Гай,
4 до мястото, където първоначално беше издигнал жертвеник; и там Аврам призова Господнето име.
5 Също и Лот, който придружаваше Аврам, имаше овце, говеда и шатри.
6 И понеже земята не ги побираше да живеят заедно, тъй като имотът им беше много и не можеха да живеят заедно,
7 появи се спречкване между Аврамовите и Лотовите говедари. (По това време ханаанците и ферезейците населяваха тази земя.)
8 Тогава Аврам каза на Лот: Да няма, моля ти се, спречкване между мен и теб и между моите и твоите говедари, защото ние сме братя.
9 Не е ли пред тебе цялата земя? Моля ти се, отдели се от мене; ти ако идеш наляво, аз ще ида надясно; или ако ти идеш надясно, аз ще ида наляво.
10 И така, Лот погледна, разгледа цялата равнина на Йордан и видя, че беше добре напоявана до Сигор (преди Господ да беше съсипал Содом и Гомор), като Господнята градина, като Египетската земя.
11 Затова Лот си избра цялата Йорданска равнина. И Лот тръгна на изток и се разделиха един от друг.
12 Аврам се засели в Ханаанската земя; а Лот се засели между градовете на Йорданската равнина и преместваше шатрите си, докато стигна до Содом.
13 А содомските мъже бяха твърде нечестиви и грешни пред Господа.
14 И Господ каза на Аврам, след като Лот се отдели от него: Погледни от мястото, където си, и погледни към север и юг, изток и запад;
15 защото цялата земя, която виждаш, ще дам на теб и на потомството ти до века.
16 И ще направя потомството ти многочислено като земния прах; така че ако може някой да изброи земния прах, то и твоето потомство ще изброи.
17 Стани, обходи надлъж и нашир земята, защото на тебе ще я дам.
18 Тогава Аврам премести шатрата си, дойде и се засели при Мамриевите дъбове, които са в Хеврон; и там издигна жертвеник на Господа.
Битие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50