за Христос

И така, Аврам тръгна, според както му каза Господ, и Лот тръгна с него. А Аврам беше на седемдесет и пет години, когато излезе от Харан.

Слушай Битие 12:4
Битие 12:4

Препратки:

Други преводи на Битие 12:4: