за Христос

Ще благословя онези, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне; и в тебе ще се благославят всички земни племена.

Слушай Битие 12:3
Битие 12:3

Препратки:

Други преводи на Битие 12:3: