за Христос

Територията на ханаанците беше от Сидон, като се отива за Герар, до Газа и като се отива за Содом и Гомор, Адма и Цевоим, до Лаша.

Слушай Битие 10:19
Битие 10:19

Препратки:

Други преводи на Битие 10:19: