за Христос

Битие 10   

1 Потомството на Ной
Ето родословието на Ноевите синове Сим, Хам и Яфет; понеже и на тях им се родиха синове след потопа.
2 Яфетови синове: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мосох и Тирас.
3 А Гомерови синове: Асханаз, Рифат и Тогарма.
4 А Яванови синове: Елисей, Тарсис, Китим и Доданим.
5 От тях се разделиха островите на народите, в техните земи, всеки според езика си, според племето си, в народите си.
6 Хамови синове: Хус, Мицраим, Фут и Ханаан.
7 А Хусови синове: Сева, Евила, Савта, Раама и Савтека; а Раамови синове: Шева и Дедан.
8 Хус роди и Нимрод. Той пръв стана силен на земята.
9 Той беше голям ловец пред Господа; затова се казва: Като Нимрод, голям ловец пред Господа.
10 Първо той царува над Вавилон, Ерех, Акад и Халне, в Сенаарската земя.
11 От тази земя излезе и отиде в Асирия, и съгради Ниневия, Роовот-Ир, Халах
12 и Ресен между Ниневия и Халах (който е големият град).
13 А Мицраим роди Лудим, Анамим, Леавим, Нафтухим,
14 Патрусим, Каслухим (от които произлязоха филистимците) и Кафторим.
15 А Ханаан роди: първородния си син Сидон, после Хет,
16 йевусейците, аморейците, гергесейците,
17 евейците, арукейците, асенейците,
18 арвадците, цемарейците и аматейците; и след това ханаанските племена се пръснаха.
19 Територията на ханаанците беше от Сидон, като се отива за Герар, до Газа и като се отива за Содом и Гомор, Адма и Цевоим, до Лаша.
20 Тези са Хамовите синове в земите си, в народите си, според племената си, според езиците си.
21 Родиха се също така деца на Сим, баща на всички Еверовци и по-стар брат на Яфет.
22 Симови синове: Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам.
23 А Арамови синове: Уз, Ул, Гетер и Маш.
24 И Арфаксад роди Сала, а Сала роди Евер.
25 И на Евер се родиха двама сина; името на единия беше Фалек, защото по негово време бе разпределена земята; а името на брат му беше Йоктан.
26 Йоктан роди Алмодад, Шалеф, Хацармавет, Ярах,
27 Адорам, Узал, Дикла,
28 Овал, Авимаил, Шева,
29 Офир, Евил и Йовав; всички те бяха Йоктанови синове.
30 Техните заселища бяха от Меша, като се отива за Сефар, източната планина.
31 Тези са Симовите синове в земите си според племената си, според езиците си, според народите си.
32 Тези са племената на Ноевите синове според поколенията им, в народите им; и от тях се пръснаха народите по земята след потопа.
Битие: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50