за Христос

И те няма вече да бъдат изтръгнати от земята,
която им дадох, казва Господ, твоят Бог.

Слушай Амос 9:15
Амос 9:15

Препратки:

Други преводи на Амос 9:15: