за Христос

И Аз ще върна от плен народа Си Израел;
те ще съградят запустелите градове и ще ги населят,
ще насадят лозя и ще пият виното им,
и ще направят градини и ще ядат от плода им.

Слушай Амос 9:14
Амос 9:14

Препратки:

Други преводи на Амос 9:14:

И Аз ще върна от плен народа Си Израил; и те ще съградят запустелите градове и ще ги населят, и ще насадят лозя, и ще пият виното им, и ще направят градини, и ще ядат плода им.
/Верен 2002/
И Аз ще върна от плен народа Си Израел;
те ще съградят запустелите градове и ще ги населят,
ще насадят лозя и ще пият виното им,
и ще направят градини и ще ядат от плода им.
/Библейско общество 2000/
И аз ще върна от плен людете Си Израиля;
Те ще съградят запустелите градове и ще ги населят,
Ще насадят лозя и ще пият виното им,
И ще направят градини и ядат плода им.
/Протестантски 1940/
Ще върна от плен Моя народ Израиля; те ще застроят опустелите градове и ще се поселят в тях; ще насадят лозя и ще пият вино от тях, ще си уредят градини и ще ядат плодове от тях.
/Православен/
И ще върна пленниците от людете си Израиля;
И ще съградят запустелите градове и ще ги населят,
И ще насадят лозя, и ще пият виното им,
И ще направят градини и ядат плода им,
/Цариградски/
And I will bring again the captivity of my people of Israel, and they shall build the waste cities, and inhabit them; and they shall plant vineyards, and drink the wine thereof; they shall also make gardens, and eat the fruit of them.
/KJV/