за Христос

Ето, идват дни, казва Господ,
когато орачът ще стигне жътваря
и линотъпкачът - сеяча,
от планините ще капе младо вино
и всички хълмове ще се стопят.

Слушай Амос 9:13
Амос 9:13

Препратки:

Други преводи на Амос 9:13:

Ето, идват дни, заявява ГОСПОД, когато орачът ще се доближи до жетваря и тъпкачът на лин - до сеяча; от планините ще капе младо вино и всички хълмове ще се стопят.
/Верен 2002/
Ето, идват дни, казва Господ,
когато орачът ще стигне жътваря
и линотъпкачът - сеяча,
от планините ще капе ново вино
и всички хълмове ще се стопят.
/Библейско общество 2000/
Ето, идват дни, казва Господ,
Когато орачът ще стигне жетваря,
И линотъпкачът сеятеля,
От планините ще капе мъст,
И всичките хълми ще се стопят.
/Протестантски 1940/
Ето, ще настъпят дни, казва Господ, когато орач ще заваря още жътваря и тъпчещият грозде - сеяча; и планините ще пущат гроздов сок, и от всички хълмове ще потече.
/Православен/
Ето, идат дни, говори Господ,
И орачът ще стигне жетваря,
И жлеботъпкачът сеятеля,
И от горите ще прокапе мъст,
И всичките хълмове ще се стопят.
/Цариградски/
Behold, the days come, saith the LORD, that the plowman shall overtake the reaper, and the treader of grapes him that soweth seed; and the mountains shall drop sweet wine, and all the hills shall melt.
/KJV/