за Христос

В онзи ден, казва Господ Йехова,
ще направя да залезе слънцето на пладне
и ще помрача земята посред бял ден.

Слушай Амос 8:9
Амос 8:9

Препратки:

Други преводи на Амос 8:9: