за Христос

Няма ли да се поклати земята за това
и всеки, който живее на нея, да жалее?
Така! И тя цяла да се издига като Нил,
ще се развълнува и спада пак като Египетската река.

Слушай Амос 8:8
Амос 8:8

Препратки:

Други преводи на Амос 8:8:

Няма ли от това да се потресе земята и всеки живеещ по нея да жалее? И тя цялата ще се надига като реката Нил, ще приижда и ще спада като египетската река.
/Верен 2002/
Няма ли да се поклати земята за това
и всеки, който живее на нея, да жалее?
Така! И тя цяла да се издига като Нил,
ще се развълнува и спада пак като Египетската река.
/Библейско общество 2000/
Не ще ли се поклати земята за това,
И всеки, който живее на нея да жалее?
Така! И тя цяла ще се издига като Нил,
Ще се развълнува и спада пак като Египетската река.
/Протестантски 1940/
Няма ли да се потресе земята от това, и няма ли да заплаче всеки живеещ на нея? Тя цяла ще се развълнува като река, и ще се подига и спуща като реката Египетска.
/Православен/
Земята не ще ли да се поклати за това?
И да посетува всеки който живее на нея?
И не ще ли да се разлее всичката като река,
И не ще ли да се изхвърли, и да бъде наводнена като Египтската река?
/Цариградски/
Shall not the land tremble for this, and every one mourn that dwelleth therein? and it shall rise up wholly as a flood; and it shall be cast out and drowned, as by the flood of Egypt.
/KJV/