за Христос

като казвате: Кога ще мине новолунието, за да продадем жито,
и съботата, за да изложим на продан пшеница,
като смалим ефата, уголемим сикъла
и мамим с лъжливи везни? -

Слушай Амос 8:5
Амос 8:5

Препратки:

Други преводи на Амос 8:5:

казвайки: Кога ще мине новолунието, за да продадем жито, и съботата, за да отворим житниците, да намалим ефата, да увеличим сикъла и да мамим с лъжливи везни;
/Верен 2002/
като казвате: Кога ще мине новолунието, за да продадем жито,
и съботата, за да изложим на продан пшеница,
като смалим ефата, уголемим сикъла
и мамим с лъжливи везни? -
/Библейско общество 2000/
Казвайки: Кога ще мине новолунието, за да продадем жито,
И съботата, за да изложим на продан пшеница,
Като смалим ефата, уголемим сикъла,
И мамим с лъжливи везни? -
/Протестантски 1940/
вие, които казвате: кога ще премине новолунието, за да продаваме жито, и събота - да отворим житниците, да намалим мярката, да уголемим цената на сиклата и да измамваме с неверни къпони,
/Православен/
И казвате:
Кога ще мине новомесечието, за да продадем жито?
И съботата, за да отворим пшеница,
И да смалим ефата, и да уголемим сикъла,
И да преправим весите за измама? -
/Цариградски/
Saying, When will the new moon be gone, that we may sell corn? and the sabbath, that we may set forth wheat, making the ephah small, and the shekel great, and falsifying the balances by deceit?
/KJV/