за Христос

Слушайте това, вие, които бихте поглъщали бедните
и бихте погубвали сиромасите на тази земя,

Слушай Амос 8:4
Амос 8:4

Препратки:

Други преводи на Амос 8:4: