за Христос

И в онзи ден, казва Господ Йехова,
храмовите песни ще се превърнат във вой,
защото труповете ще бъдат много;
навсякъде ще ги изхвърлят мълчешком.

Слушай Амос 8:3
Амос 8:3

Препратки:

Други преводи на Амос 8:3:

И песните на двореца #или: храма# ще бъдат вой в онзи ден, заявява Господ БОГ. Много трупове - на всяко място ще ги изхвърлят мълчешком.
/Верен 2002/
И в онзи ден, казва Господ Йехова,
храмовите песни ще се превърнат във вой,
защото труповете ще бъдат много;
навсякъде ще ги изхвърлят мълчешком.
/Библейско общество 2000/
И в оня ден, казва Господ Иеова,
Храмовите песни ще бъдат виения;
Защото труповете ще бъдат много;
Навсякъде ще ги изхвърлят мълчешком.
/Протестантски 1940/
Песните в чертозите през оня ден ще се обърнат на ридание, казва Господ Бог; много трупове ще има, навред ще ги хвърлят мълком.
/Православен/
И пенията на храма ще са виения
В онзи ден, говори Господ Иеова.
Много трупове ще има:
На всяко място ще ги изхвърлят мълчешком.
/Цариградски/
And the songs of the temple shall be howlings in that day, saith the Lord GOD: there shall be many dead bodies in every place; they shall cast them forth with silence.
/KJV/