за Христос

И каза: Какво виждаш, Амосе?
Отговорих: Кошница със зрели плодове. Тогава Господ ми каза:
Дойде краят на народа Ми Израел.
Занапред няма вече да ги щадя.

Слушай Амос 8:2
Амос 8:2

Препратки:

Други преводи на Амос 8:2:

И каза: Какво виждаш, Амос? И казах: Кошница със зрели плодове. И ГОСПОД ми каза: Дойде краят на народа Ми Израил. Няма повече да го щадя.
/Верен 2002/
И каза: Какво виждаш, Амосе?
Отговорих: Кошница със зрели плодове. Тогава Господ ми каза:
Дойде краят на народа Ми Израел.
Занапред няма вече да ги щадя.
/Библейско общество 2000/
И рече: Що виждаш Амосе?
И рекох: Кошница със зрели* плодове. Тогава Господ ми рече:
Дойде краят на людете Ми Израил;
Занапред няма вече да ги щадя.
/Протестантски 1940/
И рече Той: какво виждаш, Амосе? Отговорих: кошница с узрели плодове. Тогава Господ ми рече: дойде краят на Моя народ Израиля: няма вече да му прощавам.
/Православен/
И рече: Що видиш ти, Амосе? И рекох: Кошница с летно овощие. Тогаз ми рече Господ: -
Дойде свършъкът на людете ми Израиля:
За напред няма вече да ги щадя.
/Цариградски/
And he said, Amos, what seest thou? And I said, A basket of summer fruit. Then said the LORD unto me, The end is come upon my people of Israel; I will not again pass by them any more.
/KJV/