за Христос

Онези, които се кълнат с престъплението на Самария,
като казват: Твоят Бог живее, Дане!
И пътят за Вирсавее живее! -
те ще паднат и никога няма да станат вече.

Слушай Амос 8:14
Амос 8:14

Препратки:

Други преводи на Амос 8:14:

които се кълнат във вината на Самария и казват: Жив е твоят бог, Дане! - и: Жив е пътят за Вирсавее! Те ще паднат и няма вече да станат.
/Верен 2002/
Онези, които се кълнат с престъплението на Самария,
като казват: Твоят Бог живее, Дане!
И пътят за Вирсавее живее! -
те ще паднат и никога няма да станат вече.
/Библейско общество 2000/
Ония, които се кълнат с престъплението на Самария,
Като казват: Твоят Бог живее, Дане!
И пътят на Вирсавее живее! -
Те ще паднат и никога няма да станат вече.
/Протестантски 1940/
които се кълнат в греха самарийски и казват: жив е твоят бог, Дане, и жив е пътят за Вирсавия! - Те ще паднат и вече няма да станат.
/Православен/
Онези, които се кълнат в престъплението на Самария,
И които казват: Жив е Бог твой, Дане!
И: Жив е пътят на Вирсавее!
Те ще паднат, и няма да станат вече.
/Цариградски/
They that swear by the sin of Samaria, and say, Thy god, O Dan, liveth; and, The manner of Beersheba liveth; even they shall fall, and never rise up again.
/KJV/