за Христос

Те ще се скитат от море до море
да търсят словото Господне
и ще обикалят от север до изток,
но няма да го намерят.

Слушай Амос 8:12
Амос 8:12

Препратки:

Други преводи на Амос 8:12: