за Христос

Ето, идат дни, казва Господ Йехова,
когато ще изпратя глад на земята -
не глад за хляб, нито жажда за вода,
а за слушане на думите Господни.

Слушай Амос 8:11
Амос 8:11

Препратки:

Други преводи на Амос 8:11:

Ето, идват дни, заявява Господ БОГ, когато ще изпратя глад на земята - не глад, за хляб нито жажда за вода, а за слушане на словата на ГОСПОДА.
/Верен 2002/
Ето, идват дни, казва Господ Йехова,
когато ще изпратя глад на земята -
не глад за хляб, нито жажда за вода,
а за слушане на думите Господни.
/Библейско общество 2000/
Ето, идат дни, казва Господ Иеова,
Когато ще изпратя глад на земята, -
Не глад за хляб, нито жажда за вода,
Но за слушане думите Господни.
/Протестантски 1940/
Ето, настъпват дни, казва Господ Бог, когато ще пратя на земята глад - не глад за хляб, не жажда за вода, а жажда за слушане думите Господни.
/Православен/
Ето, идат дни, говори Господ Иеова,
И ще проводя глад на земята, -
Не глад за хляб, нито жажда за вода,
Но за слушане на словата Господни.
/Цариградски/
Behold, the days come, saith the Lord GOD, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the LORD:
/KJV/