за Христос

Напротив, носехте царя си Сикут
и Хиун, идолите си,
звездата на вашите богове,
които си направихте.

Слушай Амос 5:26
Амос 5:26

Препратки:

Други преводи на Амос 5:26: