за Христос

Амос 2   

1 Така казва Господ:
Поради три престъпления на Моав -
да! - поради четири, няма да отменя наказанието му,
защото изгори костите на едомския цар и станаха на вар.
2 Но Аз ще изпратя огън върху Моав
и той ще изгори палатите на Кариот;
и Моав ще умре сред метеж,
сред силни викове и тръбен звук;
3 и ще изтребя съдията измежду него
и заедно с него ще убия всичките му първенци, казва Господ.
4 Божият съд над Израел и Юда
Така казва Господ:
Поради три престъпления на Юда -
да! - поради четири, няма да отменя наказанието му,
защото отхвърли закона на Господа
и не опазиха наредбите Му,
и идолите, след които ходиха бащите им,
ги заблудиха.
5 Но Аз ще изпратя огън върху Юда
и той ще изгори палатите на Йерусалим.
6 Така казва Господ:
Поради три престъпления на Израел -
да! - поради четири, няма да отменя наказанието му,
защото продадоха праведния за пари
и немощния - за един чифт обувки.
7 Те желаят да видят земен прах на главата на сиромасите
и извръщат пътя на кротките;
и син, и баща му ходят при същата вдовица
и омърсяват святото Ми име;
8 още при всеки жертвеник си лягат на заложени дрехи
и в капищата на боговете си пият вино,
купено с парите на
несправедливо глобяваните.
9 Но Аз изтребих пред тях аморееца,
чиято височина беше като височината на кедрите
и който беше як като дъбовете;
при все това съсипах плода му отгоре
и корените му отдолу.
10 Още Аз ви изведох от Египетската земя
и ви развеждах четиридесет години през пустинята,
за да наследите земята на аморейците.
11 И издигнах от синовете ви пророци
и от юношите ви - назореи.
Не е ли така, израелтяни?, казва Господ.
12 А вие напоявахте назореите с вино
и заповядвахте на пророците,
като им казвахте: Не пророкувайте!
13 Ето, Аз ще ви притисна на мястото ви,
както притиска кола, пълна със снопи.
14 Бързината ще се изгуби от бързоходеца
и якият няма да укрепи силата си,
и юнакът няма да избави живота си;
15 стрелецът няма да може да устои,
нито бързоногият да избегне,
нито конникът да избави живота си;
16 и доблестният между юнаците
ще побегне гол в онзи ден, казва Господ.
Амос: 1 2 3 4 5 6 7 8 9