за Христос

Агей 2   

1 Славата и светостта на новия храм
В седмия месец, на двадесет и първия ден от месеца, Господнето слово дойде чрез пророк Агей и каза:
2 Говори сега на управителя на Юдея Зоровавел, Салатииловия син, и на първосвещеника Исус, Йоседековия син, и на оцелелия народ:
3 Кой остава между вас, който е видял този дом в предишната му слава? А какъв го виждате сега? Не е ли такъв дом в очите ви като нищо?
4 Но ободри се сега, Зоровавеле, казва Господ; и ободри се, ти, първосвещенико, Исусе, сине Йоседеков; и ободрете се, всички хора на тази земя, казва Господ, и работете; защото Аз съм с вас, казва Господ на Силите.
5 Според думите на завета Ми с вас, когато излязохте от Египет, Духът Ми ще пребъдва между вас; не бойте се.
6 Защото така казва Господ на Силите: Още веднъж, след малко, Аз ще разтърся небето и земята, морето и сушата.
7 Ще разтърся и всички народи; и те ще дойдат с най-отбраните си дарове; и Аз ще изпълня този дом със слава, казва Господ на Силите.
8 Среброто е Мое и златото е Мое, казва Господ на Силите.
9 Последната слава на този дом ще бъде по-голяма от предишната, казва Господ на Силите; и на това място ще дам мир, казва Господ на Силите.
10 На двадесет и четвъртия ден от деветия месец, във втората година на Дарий, Господнето слово дойде чрез пророк Агей и каза:
11 Така казва Господ на Силите: Попитай сега свещениците относно закона:
12 Ако някой носи осветено месо в полата на дрехата си и с полата допре хляб или вариво, или вино, или дървено масло, или каквото и да било ястие, това ще се освети ли? И свещениците отговориха: Няма да се освети.
13 Тогава Агей каза: Ако някой, който е нечист от мъртво тяло, се допре до някое от тези неща, ще стане ли то нечисто? И свещениците отговориха: Ще стане нечисто.
14 Тогава Агей добави: Така са тези хора и така е този народ пред Мене, казва Господ, така е и всяко дело на ръцете им; и каквото принасят там, е нечисто.
15 И сега ви моля, размислете как беше в миналото до днес, преди да е бил положен камък върху камък в Господния храм:
16 през цялото това време, когато някой отидеше при един куп, който е бил от двадесет мери, те излизаха само десет; когато отидеше при лина, за да източи петдесет мери, имаше само двадесет;
17 поразих ви с изсушителен вятър, с мана и с градушка във всички дела на ръцете ви; но вие не се обърнахте към Мене, казва Господ.
18 А сега, размислете как ще бъде от днес нататък - от двадесет и четвъртия ден на деветия месец, - от деня, когато бе положена основата на Господния храм, - размислете го:
19 посятото още ли е в житницата? При това лозата, смокинята, нарът и маслината още не са родили плод; обаче от днес ще ви благословя.
20 Божието обещание за Зоровавел
И Господнето слово дойде втори път към Агей на двадесет и четвъртия ден от месеца и каза:
21 Говори на управителя на Юдея Зоровавел:
Аз ще разтреса небето и земята;
22 ще преобърна престола на царствата
и ще съборя силата на царствата на народите;
ще прекатуря колесниците и онези, които се возят на тях;
и конете и ездачите им ще паднат -
всеки от меча на брат си.
23 В онзи ден, казва Господ на Силите,
ще взема тебе, служителю Мой, Зоровавелю, сине Салатиилов, казва Господ,
и ще те положа като печат;
защото те избрах, казва Господ на Силите.
Агей: 1 2