за Христос

Горко на онзи, който придобива неправедна печалба за дома си,
за да постави гнездото си нависоко,
за да се избави от силата на бедствието!

Слушай Авакум 2:9
Авакум 2:9

Препратки:

Други преводи на Авакум 2:9:

Горко на онзи, който придобива със зло неправедна печалба за дома си, за да постави гнездото си нависоко, за да се избави от ръката на бедствието!
/Верен 2002/
Горко на онзи, който придобива неправедна печалба за дома си,
за да постави гнездото си нависоко,
за да се избави от силата на бедствието!
/Библейско общество 2000/
Горко на онзи, който придобива неправедна печалба за дома си
За да постави гнездото си на високо,
Та да се избави от силата на бедствието!
/Протестантски 1940/
Горко ономува, който ламти към неправедни печалби за дома си, та да устрои гнездото си нависоко и с това да се запази от ръката на злочестието!
/Православен/
Горко на лакомещия лакомство зло за дома си,
За да тури гнездото си високо,
За да се освободи от ръката на злия!
/Цариградски/
Woe to him that coveteth an evil covetousness to his house, that he may set his nest on high, that he may be delivered from the power of evil!
/KJV/