за Христос

Понеже ти обра много народи,
всички останали от племената ще те оберат,
поради кръвта на хората
и поради насилието, извършено от тебе спрямо земята,
града и всичките му жители.

Слушай Авакум 2:8
Авакум 2:8

Препратки:

Други преводи на Авакум 2:8:

Понеже ти обра много народи, всички останали от племената ще те оберат заради кръвта на хората и насилието над земята, над града и над всичките му жители.
/Верен 2002/
Понеже ти обра много народи,
всички останали от племената ще те оберат,
поради кръвта на хората
и поради насилието, извършено от теб спрямо земята,
града и всичките му жители.
/Библейско общество 2000/
Понеже ти обра много народи,
Всички останали от племената ще те оберат,
Поради кръвта на човеците,
И поради насилието извършено от тебе на земята,
На града и на всичките му жители.
/Протестантски 1940/
Понеже си ограбил много народи, и тебе ще ограбят всички останали народи, задето си проливал човешка кръв, задето си разорил страната, града и всички живеещи в него.
/Православен/
Понеже ти обра много народи,
Всичкий остатък на людете ще те оберат,-
Заради кръвта на человеците,
И заради неправдата ти на земята,
На града, и на всичките живеещи в него.
/Цариградски/
Because thou hast spoiled many nations, all the remnant of the people shall spoil thee; because of men's blood, and for the violence of the land, of the city, and of all that dwell therein.
/KJV/