за Христос

Няма ли да станат внезапно онези, които ще хапят чрез лихварство,
и да се повдигнат онези, които ще те правят окаян,
че ти да им станеш за плячка?

Слушай Авакум 2:7
Авакум 2:7

Препратки:

Други преводи на Авакум 2:7: