за Христос

Няма ли всички те да съставят притча против такъв
и против него присмехулна поговорка, като кажат:
Горко на онзи, който натрупва много нещо, което не е негово (докога?),
и който товари себе си със залози!

Слушай Авакум 2:6
Авакум 2:6

Препратки:

Други преводи на Авакум 2:6:

Няма ли всички тези да надигнат притча против него, подигравателна песен в гатанки за него, като кажат: Горко на онзи, който умножава каквото не е негово - докога? - и се товари със залози!
/Верен 2002/
Няма ли всички те да съставят притча против такъв
и против него присмехулна поговорка, като кажат:
Горко на онзи, който натрупва много нещо, което не е негово (докога?),
и който товари себе си със залози!
/Библейско общество 2000/
Против такъв няма ли всички тия да съставят притча,
И против него присмивателна поговорка? като рекат:
Горко на онзи, който натрупва много нещо, което не е негово! - до кога? -
И който товари себе си със залози!
/Протестантски 1940/
Няма ли всички да произнасят за него притча и присмехулна песен: "горко ономува, който без мяра се обогатява не със свое, - задълго ли? - и се отрупва със залози!"
/Православен/
Не ще ли да вземат всички тези притча против него,
И пословица присмивателна против него? и рекат:
Горко на умножаващия не своето!- до кога?-
И на натегнуващия на себе си със залози!
/Цариградски/
Shall not all these take up a parable against him, and a taunting proverb against him, and say, Woe to him that increaseth that which is not his! how long? and to him that ladeth himself with thick clay!
/KJV/