за Христос

При това, понеже виното е коварно,
той е високоумен човек, който не мирува,
който разширява охотата си като преизподня
и като смъртта не се насища,
а събира при себе си всички народи
и струпва при себе си всички племена.

Слушай Авакум 2:5
Авакум 2:5

Препратки:

Други преводи на Авакум 2:5:

Освен това виното е коварно. Горделивият човек не стои мирен, той разширява желанието си като Шеол и като смъртта не се насища, и трупа при себе си всичките народи, и събира при себе си всичките племена.
/Верен 2002/
При това, понеже виното е коварно,
той е високоумен човек, който не мирува,
който разширява охотата си като преизподня
и като смъртта не се насища,
а събира при себе си всички народи
и струпва при себе си всички племена.
/Библейско общество 2000/
При това, понеже виното е коварник,
Той е високоумен човек, който не мирува,
Който разширява охотата си като преизподня,
И, като смъртта, не се насища,
Но събира при себе си всичките народи,
И натрупва при себе си всичките племена.
/Протестантски 1940/
Горделив човек, като непрекипяло вино, не се успокоява; той разширява душата си като ад, и като смърт е ненаситен; събира при себе си всички народи и си заграбя всички племена.
/Православен/
И още, като някой дързостлив от вино,
Мъж високоумен е, нито мирува,
Който разширява душата си като ад,
И е като смъртта и не се насища,
Но събира при себе си всичките народи,
И скупва при себе си всичките люде.
/Цариградски/
Yea also, because he transgresseth by wine, he is a proud man, neither keepeth at home, who enlargeth his desire as hell, and is as death, and cannot be satisfied, but gathereth unto him all nations, and heapeth unto him all people:
/KJV/